Aktywni i doświadczeni tłumacze przysięgli
 

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego daje tłumaczowi przysięgłemu prawo do ustalania cen umownych za swoje usługi dla zleceniodawców innych niż sądy, prokuratury, policja i organy administracji publicznej, wobec których obowiązują stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15/2005, poz. 131) ze zmianami z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 41/2007, poz. 265) i z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 221/2009, poz. 1746).


UWAGA:

Stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości mogą być stosowane wyłącznie wobec zleceniodawców posiadających rachunki bankowe w bankach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dla transakcji w PLN).

1. Przysięgłe tłumaczenie dokumentów dla zleceniodawców wymienionych w ww. rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości

Podstawą wyceny tłumaczenia jest 1 strona obliczeniowa, zawierająca 1125 znaków wydruku komputerowego (wg ww. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości).

Stawka podstawowa może zostać skorygowana po zmianie ww. rozporządzenia. Stawka może ulec zwiększeniu w zależności od stopnia trudności dokumentu (ustala się indywidualnie przy każdym zleceniu).


 
TŁUMACZENIE Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI
 
Stawka podstawowa
Pismo ręczne, niewyraźne lub tekst specjalistyczny +25%
Tryb ekspresowy
+ 100%
Ekspres i pismo ręczne, niewyraźne lub tekst specjalistyczny + 125%
 
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
Język niemiecki
23,00
28,75
46,00
51,75
Język angielski
23,00
28,75
46,00
51,75
Język francuski
23,00
28,75
46,00
51,75


 
TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK OBCY
 
Stawka podstawowa
Pismo ręczne, niewyraźne lub tekst specjalistyczny +25%
Tryb ekspresowy
+ 100%
Ekspres i pismo ręczne, niewyraźne lub tekst specjalistyczny + 125%
 
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
Język niemiecki
30,07
37,59
60,14
67,66
Język angielski
30,07
37,59
60,14
67,66
Język francuski
30,07
37,59
60,14
67,66
Dla pozostałych zleceniodawców stawki ustala się indywidualnie.


2. Poświadczenie i odpis

  • Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie przysięgłe.
  • Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi
    30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie przysięgłe.

3. Inne tłumaczenia tekstów

Podstawą wyceny jest jedna pełna strona obliczeniowa zawierająca 1800 znaków (30 linii po 60 znaków). Liczbę znaków tłumaczenia oblicza komputer. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

Terminy i ceny szczegółowe ustalamy indywidualnie z każdym klientem w oparciu o następujące zasady:

Tryb
Liczba stron
Czas
Stawka
zwykły
5 str./dzień
2 dni robocze *
podstawowa
ekspresowy
5
24 godz.
+50%
superekspres
5
w tym samym dniu
+100%
weekendowy
5 str./dzień
weekend
+15%
* Dzień przyjęcia i oddania zlecenia nie jest wliczany do terminu wykonania zlecenia.

4. Przysięgłe tłumaczenia ustne

Terminy i ceny ustala się indywidualnie z klientem (nie dotyczy zleceniodawców wymienionych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości).

5. Inne tłumaczenia ustne

Terminy i ceny ustala się indywidualnie z klientem.

6. Konsultacje

  • Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
  • Konsultacje dla młodych tłumaczy: 60 zł/godz. spotkania.
  • Lekcje: ceny do uzgodnienia.

UWAGA:

W przypadku zleceniodawców zagranicznych, dla transakcji w EUR, prowizje banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca.

ACCEPTUS BIURO TŁUMACZEŃ
JODKO: Tłumaczenia ~ Konsultacje ~ Edukacja Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Tłumaczenia przysięgłe i inne ustne oraz dokumentów urzędowych, jak również tekstów prawniczych, ekonomicznych,
samochodowych, medycznych, naukowych, handlowych, reklamowych i innych (również pisanych alfabetem gotyckim).
tłumaczenia przysięgłe niemiecki Bydgoszcz tłumacz przysięgły niemiecki Bydgoszcz

ostatnia aktualizacja: 25.11.2010
realizacja:Komptechnology