Aktywni i doświadczeni tłumacze przysięgli

Odbiorcami naszych tłumaczeń są zarówno klienci indywidualni (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (firmy, stowarzyszenia i fundacje, instytucje państwowe i samorządowe).

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) i inne wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych oraz innych tekstów z dziedziny prawa, ekonomii, marketingu i reklamy, medycyny, budownictwa, ochrony środowiska, handlu i usług, jak również o tematyce związanej z Unią Europejską.

Przyjmujemy do tłumaczenia teksty biznesowe, bilanse, umowy, KRS-y, dyplomy, świadectwa, metryki, zaświadczenia lekarskie, dokumenty samochodowe, motocyklowe i inne. Wykonujemy też tłumaczenia ustne w sytuacjach, w których prawo wymaga obecności tłumacza przysięgłego (np. w notariacie, w urzędzie stanu cywilnego itp.) oraz w innych sytuacjach na życzenie klienta.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Zarówno wobec powierzonych nam dokumentów oraz innych tekstów, jak i w przypadku tłumaczeń ustnych obowiązuje zasada bezwzględnej poufności.

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

 • Poświadczone (przysięgłe) tłumaczenie dokumentów
 • Poświadczenie i odpis
 • Inne tłumaczenia tekstów
 • Przysięgłe tłumaczenia ustne
 • Inne tłumaczenia ustne
 • Konsultacje

1. Poświadczone (przysięgłe) tłumaczenie dokumentów

Tłumaczowi przysięgłemu należy przedłożyć oryginalny dokument (w szczególnych przypadkach po porównaniu przez tłumacza jego zgodności z załączoną kopią można kopię zostawić do tłumaczenia).

W ustalonym terminie, dokument zostawiony do tłumaczenia oraz wydruk komputerowy tłumaczenia, potwierdzonego okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego, należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę trzecią i jednocześnie dokonać opłaty.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną (e-mail) oryginalny dokument można przysłać listem poleconym. Dokument ten oraz jego tłumaczenie zostaną odesłane do nadawcy za zaliczeniem pocztowym.

Istnieje możliwość przysłania do tłumaczenia drogą elektroniczną (e-mail) skanu dokumentu, przy czym tłumacz poświadczy zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu. W takim przypadku po przeczytaniu tekstu dokumentu tłumacz odeśle informacje o terminie wykonania tłumaczenia, jego koszcie (wraz z przesyłką) oraz numerze konta bankowego, na które należy przelewem dokonać opłaty.

Po wpłynięciu należności za tłumaczenie na podane konto bankowe, tłumacz przystępuje do tłumaczenia dokumentu, które to tłumaczenie będzie przesłane do klienta listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub inną uzgodnioną przesyłką (In Post, UPS, TNT, DHL itp.).

2. Poświadczenie i odpis

Prawo przewiduje możliwość sprawdzenia i poświadczenia przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy, sporządzonego przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły może też sporządzić poświadczony odpis pisma w języku obcym oraz sprawdzić i poświadczyć odpis pisma w języku obcym, sporządzony przez inną osobę. W przypadku stwierdzenia błędów w tłumaczeniu lub odpisie, albo niezgodności tłumaczenia lub odpisu z tekstem oryginalnego dokumentu, tłumacz może odmówić poświadczenia i przyjąć tekst do tłumaczenia lub sporządzenia odpisu.

3. Inne tłumaczenia tekstów

Tłumaczenia tekstów dostarczonych osobiście, przysłanych drogą elektroniczną (e-mail) mogą być sporządzone w formie wydruku komputerowego, na CD lub przesłane do klienta drogą elektroniczną (e-mail) z zachowaniem procedury płatności jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych (patrz p. 1).

REKLAMACJE

Przyjmujemy reklamacje i wyjaśniamy klientom ewentualne niejednoznaczności sformułowań oraz nanosimy konieczną korektę tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

4. Przysięgłe tłumaczenia ustne

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w przypadku czynności prawnych z udziałem obcokrajowca konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego w notariacie, urzędzie stanu cywilnego, w sądzie, prokuraturze, na policji oraz w innych instytucjach państwowych i samorządowych. Mamy wieloletnie doświadczenie i przyjmujemy zlecenia w tym zakresie.

5. Inne tłumaczenia ustne

Mamy doświadczenie w tłumaczeniach towarzyszących w trakcie negocjacji biznesowych, handlowych, spotkań międzynarodowych, targów, w przeprowadzaniu szkoleń i egzaminów, zarówno w kraju jak i za granicą, oraz w trakcie innych rozmów i czynności, związanych z pobytem obcokrajowca w Polsce. Przyjmujemy zlecenia w tym zakresie.

6. Konsultacje

 • Na życzenie klienta udzielamy konsultacji w zakresie sporządzania CV, pism urzędowych, pisania listów prywatnych i handlowych, wypełniania formularzy, prowadzenia korespondencji, przeprowadzania rozmów telefonicznych w języku niemieckim, angielskim i francuskim.
 • Możliwe są też konsultacje dla młodych tłumaczy z języka niemieckiego i angielskiego w formie rozmowy w naszych biurach. W ramach tych konsultacji nie przyjmujemy do korekty tekstów tłumaczonych przez innych tłumaczy, nie udzielamy konsultacji
  przez telefon ani drogą elektroniczną.
 • Udzielamy indywidualnych lekcji języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

ACCEPTUS BIURO TŁUMACZEŃ
JODKO: Tłumaczenia ~ Konsultacje ~ Edukacja Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Tłumaczenia przysięgłe i inne ustne oraz dokumentów urzędowych, jak również tekstów prawniczych, ekonomicznych,
samochodowych, medycznych, naukowych, handlowych, reklamowych i innych (również pisanych alfabetem gotyckim).
tłumaczenia przysięgłe niemiecki Bydgoszcz tłumacz przysięgły niemiecki Bydgoszcz

ostatnia aktualizacja: 25.11.2010
realizacja:Komptechnology