Aktywni i doświadczeni tłumacze przysięgli

Jesteśmy tłumaczami przysięgłymi z wieloletnim doświadczeniem. Uprawnienia do wykonywania zawodu otrzymaliśmy zgodnie z obowiązującym prawem w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia decyzją Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a po wejściu w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273/2004, poz. 2702) decyzją Ministra Sprawiedliwości zostaliśmy umieszczeni w rejestrze tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. (http://ms.gov.pl)

Stale doskonalimy znajomość języka obcego, mamy doświadczenie w tłumaczeniu szerokiej gamy dokumentów i innych tekstów, na bieżąco zaglądamy do przepisów prawnych (obowiązujących w Polsce, w kraju danego języka oraz w Unii Europejskiej), regulujących kwestie poruszane w tłumaczonych dokumentach. Wykonujemy wolny zawód, gdyż cenimy sobie bezpośredni kontakt z klientem.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Andrzej JODKO,
 • magister filologii germańskiej, absolwent Wydziału Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego od 1980 r.,
 • ustawiczne doskonalenie zawodowe na kursach i seminariach organizowanych przez:
  Humboldt-Universität Berlin,
  Universität Münster, Universität Leipzig, Universität Tübingen,
  Technische Hochschule Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), Goethe-Institut Berlin, Carl-Duisburg-Centrum Radolfzell, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP),
 • studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim,
 • staż w Ost-West Kooperationsbüro (ARGE Umwelterziehung) w Wiedniu,
 • współorganizator seminarium w Payerbach w Austrii dla nauczycieli polskich w zakresie ekologii, organizowanego i finansowanego przez austriackie ministerstwo edukacji przy współpracy z SNPPiT. (www.snppit.pl)Tłumacz przysięgły języka angielskiego, Małgorzata MACIEJEWSKA,
 • magister filologii angielskiej, absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy,
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego od 1990 r.,
 • ustawiczne doskonalenie języka w pracy zawodowej w dziale współpracy z zagranicą w branży handlowej, marketingowej, rolno-spożywczej, telekomunikacyjnej,
 • oraz podczas szkoleń organizowanych przez Cochran Fellowship Program United States Department of Agriculture, Partners for International Education and Training, The United States Agency for International Development, Door Training Poland, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
 • tłumacz podczas pobytu szkoleniowego w Danii grupy polskich nauczycieli szkół rolniczych,
 • członek TEPIS (www.tepis.org.pl)Tłumacz przysięgły języka francuskiego, Renata KAWAŁA,
 • magister filologii romańskiej, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego od 1986 r.,
 • ustawiczne doskonalenie zawodowe na kursach i seminariach organizowanych przez: Ambasadę Francji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Europejskiej, Institut Méditerranéen d’Études Françaises de Montpellier, Centre International d’Études Françaises de Sevres, Université Catholique de l’Ouest de Angers, Centre Audiovisuel de Royan pour l’Étude des Langues, Instytut Francuski w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu itp.
 • członek zwyczajny TEPIS (www.tepis.org.pl)
ACCEPTUS BIURO TŁUMACZEŃ
JODKO: Tłumaczenia ~ Konsultacje ~ Edukacja Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Tłumaczenia przysięgłe i inne ustne oraz dokumentów urzędowych, jak również tekstów prawniczych, ekonomicznych,
samochodowych, medycznych, naukowych, handlowych, reklamowych i innych (również pisanych alfabetem gotyckim).
tłumaczenia przysięgłe niemiecki Bydgoszcz tłumacz przysięgły niemiecki Bydgoszcz

ostatnia aktualizacja: 25.11.2010
realizacja:Komptechnology